Deskundigheidsbevordering 1

 
De workshop Deskundigheidsbevordering 1 is bijzonder geschikt als na/bijscholing muziek, bijvoorbeeld tijdens de studiedag. Na deze workshop kunnen àlle leerkrachten:

-een muziekles verantwoord aanvangen, opbouwen, en op tijd afronden.
-de klas enthousiasmeren, maar tegelijkertijd de rust bewaren.
-liedjes op een verantwoorde en effectieve manier aanleren.
-de stem bewust gebruiken en aanpassen, al naar gelang de situatie.
-dirigeren: luid-zacht, snel-langzaam, staccato-legato, en alle combinaties ervan.
-de kinderen leren om spelenderwijs af te stemmen op elkaar.
-pedagogisch correct aansluiten bij ‘brommers’ die geen toon kunnen houden.

Maar bovenal wordt het de leerkrachten duidelijk hoe het vak muziek niet taakverzwarend, maar taakverlichtend werkt. Dat het er gewoon bij hoort, omdat kinderen het goed moeten hebben met elkaar, in de klas.

Bestemd voor: Leerkrachten groep 1 t/m 8
Tijdsduur: 1,5 uur
Plaats: Bij u op school, of op locatie

Tarieven Seizoen '17- '18:
Losse Zingkikker Workshop € 400,-
Los jaarabonnement op Zingkikker Studio € 170,-
Combi Workshop & Jaarabonnement (zonder evaluatiemoment)  Combiprijs € 545,-
2 Losse Zingkikker Workshops op 1 dag, Combiprijs € 750,-

Bekijk hier de tarieven voor de diverse All-In Pakketten

 Chris Winsemius:
'Ik ben er van overtuigd dat mensen gelukkiger voor de klas staan, meer energie uitstralen, en beter muziekonderwijs geven indien ze niet slaafs methodes volgen, maar bewust nadenken over onderwijs, wanneer ze op eenvoudige wijze autonoom hun eigen lessen kunnen ontwikkelen, wanneer ze snappen waar hun onderwijs toe dient en er ook hun éígen leven er mee kunnen verrijken.'

Meer informatie:

0031 641237617
0032 34400753
chris@zingkikker.nl

www.zingkikker.nl
www.facebook.com/zingkikker