Image

Zingkikker Workshops

Deskundigheidsbevordering 1
Na deze workshop kunnen àlle leerkrachten:  
 • een muziekles verantwoord aanvangen, opbouwen, en op tijd afronden.
 • de klas enthousiasmeren, maar tegelijkertijd de rust bewaren.
 • liedjes op een verantwoorde en effectieve manier aanleren.
 • de stem bewust gebruiken en aanpassen, al naar gelang de situatie. 
 • dirigeren: luid-zacht, snel-langzaam, staccato-legato, en alle combinaties ervan.
 • de kinderen leren om spelenderwijs af te stemmen op elkaar.
 • -pedagogisch correct aansluiten bij ‘brommers’ die geen toon kunnen houden.

 

Bestemd voor: Leerkrachten groep 1 t/m 8 
Tijdsduur: 1,5 uur 
Plaats: Bij u op school, of op locatie 

Image

All In pakketten en tarieven

Alles Op Een Rij
Met een All-In pakket is uw school voor de afgesproken periode verzekerd van: 
 
 • muzikale begeleiding op maat voor alle leerkrachten.
 • Evaluatie. Middels een evaluatiemoment (plm. een half jaar na de workshop) wordt het muzikale beleid binnen de school zo nodig bijgestuurd en afgestemd. Dit moment wordt van tevoren gepland. Ik kom langs op school voor een persoonlijk gesprek van plm. 3 kwartier met de directie, plus eventueel icc’ er of andere teamleden. Samen nemen we het vak muziek onder de loep, bezien hoe de school voldoet aan de kerndoelen. Hoe staat het met het muzikaal zelfvertrouwen en de persoonlijke ontwikkeling van de leerkrachten? Kan ik nog ergens bij assisteren? Waar kan ik een volgende workshop rekening mee houden en/ of accent op leggen?   
 • voldoende liedmateriaal en lessuggesties voor iedere leeftijdsgroep.
 • het eenvoudig kunnen behalen van alle kerndoelen muziek.
 • een gezamenlijke visie op muziekonderwijs.
Zingkikker All-In pakketten zijn een duurzame investering, want ze zijn er op gericht om de leerkracht autonoom, interactief en verantwoord muziekles te leren geven. Deze pakketten werken ook als een structureel bindmiddel voor het team.  Ze zijn aan te bevelen voor scholen, die op zoek zijn naar zinvolle besteding van beschikbare subsidie. Bovendien werken ze op langere termijn kostenbesparend. Zij verdienen zichzelf terug.
----------------------------------------------
Zingkikker Studio
bevat:
 • meer dan honderd liedjes voor de basisschool.
 • aansprekend repertoire voor alle groepen, waarvan zeker is dat het ook wèrkt in de praktijk.
 • alle mogelijkheden om  te zingen met de klas: Karaoke met zang, zonder zang, per regel, of met behulp van geheugensteuntjes.
 • bijbehorende teksten, noten en akkoorden, ook om af te drukken.
 • genoeg suggesties en inzichten om altijd, in iedere klas muziekles te kunnen geven. Het repertoire wordt voortdurend aangevuld. 
 
 
Zingkikker Tarieven 2018 -2019
 
All In Pakket 1 jaar    
1 workshop   €  400,-
1 jaarabonnement op Studio Zingkikker   €  170,-                                       
1 evaluatiemoment   €  150,-                                             
  Totaal €  720,-
   Korting op de totaalprijs €    50,-
  Pakketprijs, per jaar  €  670,-
 
All In Pakket 2 jaar    
1 workshop, 1 jaarabo, 1 evaluatiemoment   €  720,-
             2 x
  Totaal € 1440,-
   Korting op de totaalprijs €   200,-
  Pakketprijs, per jaar  €  620,-
 
 
All In Pakket 3 jaar    
1 workshop, 1 jaarabo, 1 evaluatiemoment   €  720,-
             3 x
  Totaal € 2160,-
   Korting op de totaalprijs €   450,-
  Pakketprijs, per jaar  €  570,-
 
All In Pakket 4 jaar    
1 workshop, 1 jaarabo, 1 evaluatiemoment   €  720,-
             4 x
  Totaal € 2880,-
   Korting op de totaalprijs €   800,-
  Pakketprijs, per jaar  €  520,-
 
 
Zingkikker Studio  
Los jaarabonnement op Zingkikker Studio   
(kan op elk gewenst moment ingaan)  €  170,-
   
Kortingsprijs op Zingkikker Studio voor uw school, omdat één of meerdere leerkrachten een Zingkikker Workshop hebben gevolgd     €  145,-
   
 
Overige tarieven 
Losse Zingkikker Workshop €  400,-
Combi Zingkikker Workshop + Jaarabo op Zingkikker Studio   €  570,-
                                                                                                   Combiprijs €  545,-
*Alle prijzen zijn inclusief btw en reiskosten. **De Zingkikker workshops duren 1,5 á 2 uur. Dit in overleg met het team.  

Een Eigen Methodiek

Lesgeven Met Visie

-die gebruikt wordt, door alle leerkrachten,
-waar het team trots op is,
-die voortdurend groeit,
-die de creativiteit stimuleert, (Wat wordt beschouwd als één van de 21 th century skills)
-en die voldoet aan alle kerndoelen muziek voor het basisonderwijs.
Is dat mogelijk?
JA!
 

 
Als Zingkikker help ik  leerkrachten om zo’n methodiek te ontwikkelen.
Na drie intensieve dagdelen heeft het team de beschikking over alle benodigdheden om dit te realiseren:
-De Visie 
-Het Gereedschap 
-Het Materiaal
 
1.De Visie 
Het team weet waar het wèl, en waar het níét om gaat in het muziekonderwijs:
Het team weet wat de kinderen moeten leren, waarom, hoe en in welke volgorde.
 
2.Het Gereedschap 
Handvatten en vaardigheden die je als team nodig hebt, zoals het kunnen:
-construeren van een verantwoorde muziekles.
-herkennen, formuleren en noteren van de kerndoelen voor het basisonderwijs.
-aansturen van iedere klas waar het gaat om zingen, spelen en reflecteren op muziek. 
-implementeren van muziekinstrumenten binnen de les.
-voorwaarden scheppen om kinderen bekend te maken met de muzikale parameters.
-samenwerken binnen teamverband om een lange leerlijn van groep 1 t/m groep 8 te doen ontstaan.
-screenen van bestaand materiaal, om met elementen daarvan de eigen methode 
te verrijken.
3.Het Materiaal 
-Een checklist om te controleren in hoeverre de lessen aansluiten bij de kerndoelen voor het basisonderwijs.
-Een digitaal exelbestand waarbinnen de muziekmethode genoteerd, bijgehouden, en aangepast kan worden. 
- Een gratis jaarabonnement op Zingkikker Studio. 
   Hiermee heeft het team genoeg repertoire en ideeën om een lange leerlijn te realiseren. 
-Blijvende hulp. In de praktijk betekent dit dat de betreffende school ook op lange termijn kan blijven bellen of mailen voor persoonlijk advies.
Waarom een eigen methodiek?
Iets wat je zelf hebt gemaakt voelt anders aan:
Je kent ieder onderdeel,
je wilt het zien groeien,
je wilt het beschermen,
maar je voelt je ook vrij om af en toe iets aan te passen.
Kortom, je hebt iets gemaakt waar je trots op bent, je bent enthousiast. 
En dat enthousiasme breng je over op de kinderen wanneer je ermee werkt.

De Aanpak
Gedurende 3 dagdelen* geef ik het team een intensieve training, waarbij het aanreiken van gereedschap (vaardigheden en handvatten) wordt afgewisseld met informatie, discussie en opdrachten die duidelijk maken waartoe de handvatten en vaardigheden dienen. 
Na deze drie dagdelen heeft het team een visie, waarmee het De Eigen Muziekmethodiek kan ontwikkelen
Tijdens deze dagen wordt gewerkt met www.zingkikker.nl/studio waarop al mijn muziekmateriaal staat,  zoals ik dat in de afgelopen 30 jaar heb geschreven, gebruikt en verfijnd voor de basisschool.
Bestemd voor: teamleiders, en leerkrachten groep 1 t/m 8
Uitgevoerd door: Chris Winsemius
Plaats: Bij u op school
Datum: Op afspraak.
Tarief ’18- ’19: € 1500,- incl. btw. en reiskosten, 
inclusief 1 gratis jaarabonnement op Zingkikker Studio ter waarde van € 170,-.
Jaarlijks te verlengen met Zingkikker Korting.
*Het gaat om drie trainingen van drie uur.
De drie trainingen kunnen verdeeld worden over 2 of 3 dagen. 
Deze drie dagen kunnen over 3 jaar gespreid worden.
Voor meer informatie: 
chris@zingkikker.nl  
0031 641237617 / 0032 34400753
Image

Vlinder En Bullebak Maken Muziek

Een Interactieve Voorstelling Voor De Onderbouw

Samen met mijn partner An Reusen, klarinettiste en muziekpedagoge, bezoek ik de onderbouw.

Vlinder En Bullebak Maken Muziek is een interactieve voorstelling, waarbij niet alleen wordt gezongen, toneel gespeeld en voorgelezen, maar waar de kinderen ook volop mogen meezingen en bewegen. 

De voorstelling stimuleert taalverwerving, lichaamsverkenning, motorische - en muzikale ontwikkeling, en sluit aan bij kerndoelen muziek. Bovendien is het voor de kinderen een ervaring om een uitvoerend musicus in de klas te hebben. 
De voorstellingen zijn kleinschalig: Boekingsmogelijkheden

Doelgroep: Kleuters en groep 3.

Groepsgrootte: max 30 kinderen.
Duur voorstelling: 45 minuten.
Locatie: Bij u op school, in een rustige ruimte. 
Setting:  Kinderen in een grote kring.
De leerkracht is aanwezig en helpt kinderen met problemen.
 Tarieven:
Max.  3 voorstellingen van 45 minuten: € 400,- 
           4 voorstellingen van 45 minuten: € 450,- 
     
*De prijzen zijn incl. Btw en reiskosten. 
*Minimaal 10 minuten pauze tussen de voorstellingen.
*Uitsluitend op een donderdag te boeken.


------------------------


Combivoorstelling: 

2 'Vlinder en Bullebak' voorstellingen voor de groepen 1,2,3  's
morgens, van elk 45 minuten 

+ (daarna, met genoeg tijd om van decor te wisselen)

2 'Dumpelo'- voorstellingen voor de middenbouw  's middags.
 van 45 minuten  

Totaaltarief: € 500,- (All in)


Image

De Held Van Dumpelo

Een Vrolijke Voorstelling Voor De Middenbouw

An en Dumpelo zijn een muzikaal echtpaar dat helaas nooit aan muziek maken toe komt,  omdat Dumpelo tegenwoordig full time levenscoach is. Terwijl hij zelf de weg helemaal kwijt is. 

Deze muzikale voorstelling stimuleert het zelfvertrouwen en het zelfstandig denken van de leerlingen. Bovendien leren ze een aantal liedjes die een leven lang meegaan. 

Doelgroep: middenbouw (groepen 4, 5, en evt. groep 6)
Groepsgrootte: max 35 kinderen.
Duur voorstelling: 45 minuten.
Locatie: Op school, in een rustige ruimte. Bijvoorbeeld de (kleuter-)gymzaal. 
Setting:  Kinderen in een grote kring, liefst op eigen stoelen. 
De leerkracht is aanwezig en doet gezellig mee. 


Boekingsmogelijkheden (telefonisch of per mail)

----------------------


2 Voorstellingen voor de middenbouw: 
'De Held Van Dumpelo' van 45 minuten.

Tarief: € 400,-  (all in)
          
*Minimaal 10 minuten pauze tussen de voorstellingen.
*Uitsluitend te boeken voor donderdagen vanaf 10:00 uur.

------------------------

3 Voorstellingen voor de middenbouw: 
'De Held Van Dumpelo' van 45 minuten.

Tarief: € 450,-  (all in)
          
*Minimaal 10 minuten pauze tussen de voorstellingen.
*Uitsluitend te boeken voor donderdagen vanaf 10:00 uur.------------------------


Combivoorstelling: 

2 'Vlinder en Bullebak' voorstellingen voor de groepen 1,2,3  's
morgens, van elk 45 minuten 

+ (daarna, met genoeg tijd om van decor te wisselen)

2 'Dumpelo'- voorstellingen voor de middenbouw  's middags.
 van 45 minuten 

Totaaltarief: € 500,- (All in)


Image
Image
© Zingkikker.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


met dank aan

OBS Het Palet, Alphen a/d Rijn
Fotografie: Casper Cammeraat